Ajankohtaista

Ajankohtaista

Oikeusturvavakuutuksen merkitys – Mitä yksityishenkilön oikeusturva kattaa ja mitä se ei kata

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan asianajajan käytöstä aiheutuneet välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut käräjäoikeuden käsiteltäviksi saatettavissa asioissa ja välimiesmenettelyssä. Vakuutetulla on oikeus valita käyttämänsä asianajaja.

Ajankohtaista

Osakassopimuksen merkityksestä yrittäjän kannalta

Osakeyhtiölakia säädettäessä lainsäätäjän tarkoituksena oli sallia yrittäjille mahdollisimman suuri sopimusvapaus. Laissa on lähdetty siitä, että yrityksen osakkaat ovat oman yrityksensä ja sitä koskevien periaatteiden parhaita asiantuntijoita. Lain pakottavat säännökset koskevat lähinnä velkojainsuojan varmistamista.