Sovintomenettely

Tarjoamme asiakkaille mahdollisuutta sovintomenettelyyn riita-asioissa.

Toimistollamme on Suomen Asianajajaliiton sovittelukoulutuksen saanut asianajaja. Sovintomenettelyllä tarkoitetaan vaihtoehtoista riidanratkaisua, joka suoritetaan ilman oikeudenkäyntiä, ja siten se on usein myös edullisempaa. Tässä menettelyssä puolueeton taho eli sovittelija auttaa riidan osapuolia saavuttamaan sovintoratkaisun. Sovintomenettely on vapaaehtoinen ja luottamuksellinen keino ratkaista riita sellaisessa riita-asiassa, jossa sovinto on sallittu, kuten erilaisissa liike- ja työsuhteisiin liittyvissä riidoissa.

Sovittelija ei voi antaa osapuolia sitovia määräyksiä tai ratkaisuja. Menettelyn avulla voidaan kuitenkin turvata liike- ja henkilösuhteiden jatkuvuus, minkä lisäksi se on edullisempi kuin tuomioistuin- tai välimiesmenettely. Onnistunut sovittelu päättyy sovintosopimukseen.

Ota yhteyttä