Työoikeus

Toimimme työoikeuden puolueettomina asiantuntijoina. Autamme sekä työntekijöitä että työnantajia erilaisissa työoikeudellisissa kysymyksissä.

Työoikeuteen kuuluvat muun muassa palkkaukseen, työsopimukseen, työehtosopimuksen tulkintaan, irtisanomiseen ja muihin työsuhteesta aiheutuviin erimielisyyksiin liittyvät asiat. Muita työoikeuteen liittyviä aihepiirejä ovat muun muassa kilpailukielto- ja salassapitosopimukset sekä tietosuoja.

Ennakointi on elintärkeää työoikeuden alueella mahdollisten erimielisyyksien välttämiseksi ja riskien hallitsemiseksi. Avullamme laadit hyvät työ- ja johtajasopimukset, jotka tuovat yrityksellenne kustannussäästöjä sekä varmuutta. Työelämässä vältytään parhaiten erimielisyyksiltä, kun toiminnalle on luotu selkeät raamit etukäteen laaditulla sopimuksella, ja mahdollisten riitojen paisuminen voidaan estää asiallisilla ja tehokkailla neuvotteluilla.

Ota yhteyttä

Työoikeuden asiantuntijamme

Perttu Turku

Perttu Turku

Asianajaja