Sakkunskap med entusiasm och stort hjärta.

Vi betjänar både privatpersoner och företag och samfund och föreningar inom den offentliga sektorn. Vår verksamhet omfattar hela Finland och vi sköter också internationella kundförhållanden. Våra jurister är experter inom sin egen bransch och de jobbar i nära samarbete med varandra. Ovillkorlig sekretess är utgångspunkten för vår verksamhet och grunden för vårt förtroende. Vi tillämpar god advokatsed i all vår verksamhet.

Avtalsrätt

Vi upprättar avtal enligt dina behov. Vi ger råd om tolkning av avtal och vi bistår vid avtalstvister.

Skadeståndsrätt

Har du lidit skada? Våra experter på skadeståndsrätt hjälper dig att söka gottgörelse.

Bolagsrätt

Vår byrå sköter både personbolags och aktiebolags juridiska frågor.

Arbetsrätt

Vi fungerar som opartiska experter på arbetsrätt. Vi bistår både arbetstagare och arbetsgivare med olika arbetsrättsliga frågor.

Insolvens, konkurs- och utsökningsärenden

Våra advokater fungerar som konkursboförvaltare, men våra tjänster omfattar också t.ex. skötsel av företagssaneringar, bevakning av kundfordringar i konkurs och uppdrag gällande återvinning av tillgångar.

Tvistelösning

Vår byrå hjälper våra kunder att lösa juridiska tvister både genom rättegång och genom andra former av tvistelösning.

Byggande

Vi erbjuder bistånd vid avtal om fastighetsbildning och användning av fastigheter, till både byggherrar, entreprenörer samt bostads- och fastighetsbolag.

Bostads- och fastighetsrätt

Vår byrå bistår våra kunder i frågor gällande bostads- och fastighetsköp. Vi upprättar köpebrev och vi sköter tvistemål som gäller t.ex. byggnads- eller planeringsfel.

Familje- och kvarlåtenskapsrätt

Äktenskapsskillnad, testamente eller arv skapar ofta behov av juridisk expertis. Låt en yrkesperson hjälpa dig i tid. Vi bistår våra kunde vid familje- och kvarlåtenskapsrättsliga avtals- och tvistefrågor, som gäller äktenskap och gemensamma barn.

Förlikningsförfarande

Vi erbjuder våra kunder möjlighet till förlikningsförfarande i tvistemål.