Bolagsrätt

Vår byrå sköter både personbolags och aktiebolags juridiska frågor.

Största delen av all företagsverksamhet sker i form av bolag och därför är det för företagets affärsverksamhet viktigt att känna till bolagsrättens normer och att kunna tillämpa dem. Bolagsrätten omfattar frågor gällande olika bolagsformers administration, ansvarsfrågor och finansiering. Det krävs ofta juridisk expertis för att avgöra sådana frågor.

Vi fungerar som ombud vid bolagsrättsliga tvister och som rådgivare vid företagsarrangemang. Dessutom ger vi råd för att ordna bolagets administration och vi fungerar vid behov som ordförande eller som sekreterare vid bolagsstämman.

Vi sköter också bostads- och fastighetsbolags samt föreningars och stiftelsers juridiska ärenden.

Kontakta oss

Vår expert på bolagsrätt

Uula Nordenswan

Uula Nordenswan

Advokat