Skadeståndsrätt

Har du lidit skada? Våra experter på skadeståndsrätt hjälper dig att söka gottgörelse.

Uppdrag i samband med skadestånd hör till Kalasatamas starka sidor. Skadeståndslagens utgångspunkt är att gottgöra den skadelidande för den skada som hen har lidit. Man måste i alla falla hålla i minnet att ändamålet med skadestånd är att gottgöra liden skada, men inte att berika den skadelidande. Hen får alltså inte dra större nytta av skadefallet än storleken av den egentliga skadan.

Typiska frågor i samband med skadestånd är bl.a. vilka skador som ersätts och hur stort är skadebeloppet. I skadeståndsfall måste man också ta i beaktande vållande, dvs. vårdslöshet och orsakssammanhanget mellan skadan och den skadevållande handlingen.

Kontakta oss

Våra experter på skadeståndsrätt

Uula Nordenswan

Uula Nordenswan

Advokat

Jarkko Kiiha

Jarkko Kiiha

Advokat, juris licentiat