Tvistelösning

Vår byrå hjälper våra kunder att lösa juridiska tvister både genom rättegång och genom andra former av tvistelösning.

Tvistelösningsformer är t.ex. rättegång inför domstol, men juridiska tvister kan lösas på många alternativa sätt, såsom skiljemanna- eller medlingsförfarande. Vårt mål är att i första hand lösa tvister utan rättegång, men alternativa metoder fungerar ändå inte alltid.

Undersökningar visar att en finländare blir part i en rättegång i medeltal en gång i sitt liv. Rättegångar är ofta långvariga och dyra och därför gör vi vårt bästa för att slutresultatet av en rättegång ska vara så bra som möjligt och för att kostnaderna ska förbli skäliga.

Kontakta oss