Byggande

Vi erbjuder bistånd vid avtal om fastighetsbildning och användning av fastigheter, till både byggherrar, entreprenörer samt bostads- och fastighetsbolag.

Vår byrå sköter juridiska ärenden gällande byggande och fastigheter, t.ex. bistånd vid fastighetsbildning och med att upprätta avtal om användning av fastigheter. Inom byggnadsrättens område har vår byrå representerat både byggherrar och entreprenörer. Vi har också bistått bostads- och fastighetsbolag samt enskilda aktionärer vid frågor gällande byggande.

Tvistefall i samband med byggande gäller i allmänhet entreprenadavtal eller markanvändnings- och projektavtal. I första hand strävar vi till att genom förhandlingar uppnå bästa möjliga slutresultat, men om förhandlingar inte leder till resultat har vår byrås jurister omfattande erfarenhet av rättegångar.

Kontakta oss