Advokater betjänar dig i Kalasatamas anda.

I hamnens anda

Hamnens anda, kultur och värden grundar sig som känt på flit, på ärligt och jämlikt samarbete och på möten människor emellan. Advokatbyrå Kalasatama grundar sig på dessa värden och vi vill sköta våra uppdrag i samma anda. Vi åtar oss våra huvudmäns juridiska problem för att sköta dem på ett personligt sätt. Vi låter rätten ha sin gång först efter att ha gett vårt allt för vår huvudmans bästa. Försonlighet är en bra sak – det är dit vi strävar. Det uppstår i alla fall lägen där man måste kämpa för sin rätt. Då kämpar vi på dina vägnar, ärligt och modigt – i Fiskehamnens anda.

Tjänster

Som namnet anger finns vi i Fiskehamnen sedan år 2004

Vi inledde vår verksamhet i Helsingfors som den första advokatbyrån i den nuvarande Fiskehamnens område. I en miljö under utveckling går det an att göra hederligt hamnarbete och att enligt samma princip landstiga i nya hamnar såväl i hemlandet som utomlands – med skärpa och respekt för hamnarbetets traditioner och för god advokatsed.

13

experter

30

års erfarenhet

100%

i hamnens anda

17

år i Fiskehamnen

Motto: Ärlighet, mod och kärlek.

Våra värden återspeglas i vår verksamhet och vår lönsamhet grundar sig på dem. Ärligheten och modet måste vi ha i ryggraden! Vår verksamhet måste vara förtrolig och ansvarsfull. Ärlighet kräver alltid mod. Vi är modigt småpetiga, men vi ser också de stora helheterna. Vi hjälper en kamrat och vi uppehåller en frejdig humor. Arbetet måste också ge en känsla av glädje och framgång. Vi har framgång eftersom vi älskar detta jobb.

Kontakta oss