Uula Nordenswan

Uula Nordenswan

Asianajaja

Profiili

Ajankohtaista

Osakassopimuksen merkityksestä yrittäjän kannalta

Osakeyhtiölakia säädettäessä lainsäätäjän tarkoituksena oli sallia yrittäjille mahdollisimman suuri sopimusvapaus. Laissa on lähdetty siitä, että yrityksen osakkaat ovat oman yrityksensä ja sitä koskevien periaatteiden parhaita asiantuntijoita. Lain pakottavat säännökset koskevat lähinnä velkojainsuojan varmistamista.