Asiantuntemusta antaumuksella ja suurella sydämellä.

Palvelemme yksityishenkilöita ja yrityksiä sekä julkishallinnon yhteisöjä ja yhdistyksiä. Toimimme Suomessa koko maan kattavasti ja hoidamme myös kansainvälisiä asiakkuuksia. Juristimme ovat omien alojensa asiantuntijoita ja toimivat tiiviissä yhteistyössä keskenään. Ehdoton salassapito on toiminnan lähtökohta ja luottamuksen perusta. Noudatamme kaikessa toiminnassamme hyvää asianajajatapaa.

Sopimusoikeus

Laadimme tarpeidesi mukaisia sopimuksia. Neuvomme sopimusten tulkinnassa ja avustamme sopimusriidoissa.

Vahingonkorvausoikeus

Jouduitko vahingon kärsijäksi? Vahingonkorvausoikeuden asiantuntijoina autamme hyvityksen hakemisessa.

Yhtiöoikeus

Toimistomme hoitaa sekä henkilöyhtiöiden että osakeyhtiöiden oikeudellisia kysymyksiä.

Insolvenssi-, konkurssi- ja ulosottoasiat

Asianajajamme toimivat konkurssipesän pesänhoitajina, mutta palveluihimme kuuluvat myös esimerkiksi yrityssaneerausten hoitaminen, asiakkaan saatavien valvonta konkurssitilanteissa sekä varojen takaisinsaantiin liittyvät tehtävät.

Työoikeus

Toimimme työoikeuden puolueettomina asiantuntijoina. Autamme sekä työntekijöitä että työnantajia erilaisissa työoikeudellisissa kysymyksissä.

Riidanratkaisu

Toimistomme auttaa asiakkaitaan ratkaisemalla oikeudellisia riitoja niin oikeudenkäynneissä kuin muissakin riidanratkaisumenettelyissä.

Rakentaminen

Tarjoamme apua kiinteistöjen muodostamiseen ja käyttöön liittyvissä sopimuksissa niin rakennuttajille, urakoitsijoille kuin asunto- ja kiinteistöyhtiöille.

Asunto- ja kiinteistöoikeus

Toimistomme avustaa asiakkaitaan asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyvissä kysymyksissä. Laadimme kauppakirjoja sekä hoidamme riita-asioita, jotka liittyvät esimerkiksi rakennus- tai suunnitteluvirheisiin.

Perhe- ja jäämistöoikeus

Avioero, testamentti tai perintö aiheuttaa usein oikeudellisen osaamisen tarvetta. Anna ammattilaisen auttaa ajoissa. Autamme asiakkaitamme perhe- ja jäämistöoikeudellisissa sopimus- ja riita-asioissa, jotka liittyvät avioliittoon ja yhteisiin lapsiin.

Sovintomenettely

Tarjoamme asiakkaille mahdollisuutta sovintomenettelyyn riita-asioissa.