Avtalsrätt

Vi upprättar avtal enligt dina behov. Vi ger råd om tolkning av avtal och vi bistår vid avtalstvister.

Avtal hör till de allra viktigaste verktygen för att grunda rättigheter. Med hjälp av avtal kan man bättre undvika att det uppstår meningsmotsättningar eller tvister och avtal underlättar också kontrollen av sådana situationer. Avtalsrätten har betydelse i alla livssituationer, eftersom både företag och privatpersoner ingår avtal vid nästan alla sina juridiska arrangemang. Genom att förhandla fram ett avtal, som passar sin situation försäkrar du dig om att för dig viktiga ärenden är i ordning och du skapar förutsägbarhet i dina framtida kontakter.

Utom avtal kan olika rättigheter eller förpliktelser uppstå också t.ex. på grund av sådan skadeståndsskyldighet som inte grundar sig på avtal eller avtalsbrott.

Vår byrå upprättar avtal för våra huvudmän enligt deras behov. Dessutom ger vi våra kunder råd i situationer gällande avtalstolkning och vi bistår vid avtalstvister. Vi sköter uppdrag som gäller t.ex. kommersiella avtal, konsumentfrågor och försäkringsersättningar.

Kontakta oss

Våra experter på avtalsrätt

Uula Nordenswan

Uula Nordenswan

Advokat

Jarkko Kiiha

Jarkko Kiiha

Advokat, juris licentiat