Förlikningsförfarande

Vi erbjuder våra kunder möjlighet till förlikningsförfarande i tvistemål.

Vår byrå har en advokat som har genomgått Finlands Advokatförbunds medlingsutbildning. Med förlikningsförfarande avses ett alternativt tvistelösningsförfarande som sker utan rättegång och som därför oftast är förmånligare. I detta förfarande hjälper en opartisk medlare parterna i tvisten att uppnå förlikning. Förlikningsförfarandet är ett frivilligt och konfidentiellt sätt att lösa tvister i sådana fall då förlikning är tillåten, t.ex. i tvister om affärs- eller arbetsförhållanden.

Medlaren kan inte utfärda bestämmelser eller avgöranden som är bindande för parterna. Genom förlikning kan man i alla fall säkra att affärs- eller personliga förhållanden fortsätter och dessutom är förlikning förmånligare än rättegång eller skiljemannaförfarande. En lyckad förlikning slutar med ett förlikningsavtal.

Kontakta oss