Matti Nenonen

Matti Nenonen

Konsultativ jurist, vicehäradshövding

Specialområden
Insolvens, konkurs- och utsökningsärenden

Språkkunskap
finska
engelska