Insolvens, konkurs- och utsökningsärenden

Våra advokater fungerar som konkursboförvaltare, men våra tjänster omfattar också t.ex. skötsel av företagssaneringar, bevakning av kundfordringar i konkurs och uppdrag gällande återvinning av tillgångar.

Våra tjänster omfattar bl.a. utredning av grunderna för konkursansökningar, av möjligheterna att hitta lösningar för att fortsätta affärsverksamheten, för omorganisation av företagsverksamheten samt för att förebygga risker.

Vi har förvaltat flera konkursbon inom olika branscher. Våra uppdrag i dessa fall har bl.a. omfattat bistånd vid återvinning till konkursbon och vid rättegångar gällande gäldenärens brott. Vårt mål är en lyckad realisation och sålunda det bästa möjliga slutresultatet för borgenärerna.

Vicehäradshövding Matti Nenonen, vår konsulterande jurist, har flera decenniers erfarenhet av att förvalta ett flertal omfattande konkursbon. Dessutom har han skrivit artiklar om frågor gällande konkursboförvaltning och han har under flera års tid fungerat som ordförande för delegationen för konkursärenden.

Kontakta oss

Våra experter

Perttu Turku

Perttu Turku

Advokat

Matti Nenonen

Matti Nenonen

Konsultativ jurist, vicehäradshövding