Arbetsrätt

Vi fungerar som opartiska experter på arbetsrätt. Vi bistår både arbetstagare och arbetsgivare med olika arbetsrättsliga frågor.

Arbetsrätten omfattar frågor gällande bl.a. avlöning, arbetsavtal, tolkning av kollektivavtal, uppsägning och andra frågor gällande tvister som kan uppstå i ett arbetsförhållande. Andra ämnesområden inom arbetsrätten är bl.a. avtal om konkurrensförbud och sekretess samt dataskydd.

Framförhållning är livsviktig inom arbetsrätten för att undvika möjliga tvister och för att hantera risker. Med vår hjälp kan du uppgöra goda arbets- och ledaravtal som ger ditt företag kostnadsinbesparingar och säkerhet. Inom arbetslivet kan man bäst undvika meningsmotsättningar då man har skapat klara ramar genom på förhand uppgjorda avtal. Ansvällning av möjliga tvister kan förhindras genom sakliga och effektiva förhandlingar.

Kontakta oss

Vår expert på arbetsrätt

Perttu Turku

Perttu Turku

Advokat