Familje- och kvarlåtenskapsrätt

Äktenskapsskillnad, testamente eller arv skapar ofta behov av juridisk expertis. Låt en yrkesperson hjälpa dig i tid. Vi bistår våra kunde vid familje- och kvarlåtenskapsrättsliga avtals- och tvistefrågor, som gäller äktenskap och gemensamma barn.

Familje- och kvarlåtenskapsrätten är ett omfattande rättsområde som innehåller ett flertal ämnen, bl.a. avtal om underhållsbidrag, vårdnad om barnen och umgängesrätt, äktenskapsförord och äktenskapsskillnadsfrågor, t.ex. avvittring.

En närstående persons frånfälle medför alltid juridiska frågor som det är orsak att låta experter sköta om. Bland annat änkans eller änklingens rättigheter, skatteplanering och arrangemang som den avlida gjort under sin livstid kan påverka arvsskiftet. Ofta kan man genom rätt små och förmånliga åtgärder uppnå avsevärda fördelar i kommande arvssituationer.

Våra tjänster omfattar bistånd med att upprätta t.ex. gåvobrev och testamenten, vid boutredning och arvskifte samt i tvistemål gällande dessa frågor. Vi sköter också alla andra slag av arvsrättsliga ärenden.

Kontakta oss

Vår expert på familje- och kvarlåtenskapsrätt.

Perttu Turku

Perttu Turku

Advokat